Psycholoog Alkmaar – Therapievormen

De therapie past bij jou

Gelukkig zijn er voor elke klacht verschillende behandelmethoden. Niet ieder mens is hetzelfde en een behandeling die een ander goed past, ligt jou misschien helemaal niet. Wij kijken daarom ook goed naar jou. Naar wat je kunt, wat je belangrijk vindt en hoe je graag werkt. Zo stellen wij, in samenspraak, een manier van werken op waar je je goed bij voelt. En dan gaan we aan de slag. Hieronder een paar voorbeelden van therapievormen die we kunnen gebruiken bij het behandelen van diverse klachten.

Oplossingsgerichte therapie

Veel behandelingen richten zich op de klacht. Waar komt die vandaan? Wat betekent het? Welke patronen liggen er aan ten grondslag? Oplossingsgerichte therapie draait het helemaal om. Je vraagt je af wat je eigenlijk wilt. Hoe je wilt dat je leven eruit ziet. Wat je graag zou willen veranderen. Die gedroomde wereld ligt doorgaans onvoorstelbaar ver weg. Het lijkt niets met jou te maken te hebben. Maar als je stapje voor stapje van die verre wereld naar jezelf terugdenkt, dan blijkt elk stapje best te doen. Je werkt op een positieve manier weg van je klacht.

Cognitieve gedragstherapie

Deze methode biedt uitstekende handvatten en technieken voor heel uiteenlopende vragen en klachten. In basis gaat de behandeling over inschattingsfouten in je manier van denken. De methode gaat uit van een driemanschap: denken, voelen en doen. Die hangen nauw met elkaar samen. Aan ‘voelen’ kun je niet zoveel doen. Maar aan denken en doen wel. Cliënten vinden de behandeling prettig omdat het lekker concreet is en je meteen aan de slag kunt.

Mindfulness

Een beetje in het verlengde van cognitieve gedragstherapie ligt mindfulness. Die methode gaat er vanuit dat je de meeste tijd niet ‘in’ maar ‘buiten’ het hier en nu bent. Dat je van binnenuit vooral bezig bent met het verzinnen en veroordelen van mogelijke scenarios. En dat je daarin bijzonder streng bent voor jezelf.

  • Je niet in het hier en nu bent, zie je veel niet: kansen, mogelijkheden, alternatieven – ze ontgaan je.
  • Je zo streng bent voor jezelf ontneem je jezelf de ruimte om alternatieven te verkennen.
  • Je er zo druk mee bent in je hoofd, lijkt het alsof het leven met je aan de haal gaat.

Mindfulness geeft je die rust, ruimte en dat overzicht. Zonder oordeel.

EMDR

Deze methode wordt vooral veel gebruikt bij traumaverwerking. De kern van de behandeling is dat je de film van je leven even stilzet op het moment dat een van de naarste met jou of voor je ogen gebeurde. Dat je dat moment ten volste kunt zien, zonder er onderdeel van te zijn. Nadat je dat moment hebt opgezocht, kun je er van weg groeien.

Evaluatie momenten

We spreken altijd even na. Hoe het ging, wat je er van verwachtte en of je het gevoel hebt op de goede weg te zijn. Met jouw terugkoppeling kunnen we bijsturen, aanpassen en veranderen.

Verschillende klachten en therapieën

Je kunt met heel uiteenlopende klachten terecht bij Psycholoog Alkmaar terecht. Onderstaande de verschillende klachten en therapieën:

Contact Psycholoog Alkmaar

Wil je meer wat Psycholoog Alkmaar voor je kan doen? Bel voor een afspraak nar 072-7202250 of vul het contactformulier in voor een afspraak een van ons.